Yazar: İrem Nur Oruntaş Pancaroğlu

POSTS BY : İrem Nur Oruntaş Pancaroğlu
Eşler Arası Mal Rejimleri
EŞLER ARASI MAL REJİMLERİ 4721 sayılı Türk Medeni kanunun (KANUN) 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimi hukuk sistemimize girmiştir. Aksi taraflarca kararlaştırılmamış ise bu tarihten itibaren eşler arasında [...]
Daha Fazla Oku
İntihal Suçu
Hırsızlık dendiğinde akla ilk olarak Ceza Kanunumuzdaki tanım gelir. Yani zilyedinin rızası olmaksızın taşınır bir malı, yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alma fiili gelir. Peki ya, taşınır mal harici herhangi [...]
Daha Fazla Oku
Tıbbi Müdahalede Hekim Hatalarından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Malpraktis nedir? Davalar nerede açılır ve zaman aşımına tabi midir? Sorularını cevaplamaya çalışacağım bu yazıda, öncelikle Malpraktis olarak bilinen yanlış tedavinin tanımını yaparak başlamak istiyorum. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. [...]
Daha Fazla Oku
İş Kazası ve Meslek Hastalığı
SGK tarafından yayınlanan güncel istatistik verileri en son 2015 yılına aittir. Bu verilere göre; Türkiye’de 2015 yılı için bir veya daha fazla sigortalı işçi çalıştıran işyeri sayısı 1.740.787 ve Sigortalı [...]
Daha Fazla Oku
Kişisel Verilerin Korunması
Son zamanlarda sıklıkla karşılaşmaya başladığımız kişisel verilerin korunması konusu hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz ve bu konudaki haklarımız nelerdir? Bu yazı ile kişisel veri nedir, nasıl korunur, konu hakkında haklarımız [...]
Daha Fazla Oku
Internetten Alışverişlerde Tüketici Hakları
Hızla gelişen teknoloji ile insanlar arasındaki iletişimde telefon, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj ve internet gibi araçlar kullanılmaya başlanmıştır.  Bu araçların ticari alanda kullanımı da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. [...]
Daha Fazla Oku
Yeni İş Mahkemesi Kanunu ve Getirdikleri
7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu 12.10.2017 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilip, 25.10.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun iş hukuku ve yargılamasında önemli değişiklikler içermektedir. 1- Zorunlu [...]
Daha Fazla Oku
İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar
 İşçi alacaklarına ilişkin davalar feshe bağlı olan ve feshe bağlı olmayan davalar şeklinde kategorize edilmesi mümkündür. İstenebilmesi iş akdinin sona ermesi koşuluna bağlı olan alacaklar feshe bağlı alacaklar olup, istenebilmesi [...]
Daha Fazla Oku
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Kamu gücünün ihlallerine karşı kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, iç hukuk bakımından son bir çare olarak görülen, hukuksal koruma aracı “bireysel başvuru yolu” yürürlük tarihi olan 23.09.2012 tarihinden beri [...]
Daha Fazla Oku
İşe İade Davaları
İş Güvencesi Kavramı İşverenin fesih hakkını bir ölçüde sınırlandırmak suretiyle, işçinin çalışma hakkını güvence altına almayı amaçlar. 4857 s. Kanun m.18-21 arasında düzenlenmiştir. “Madde  18 – Otuz veya daha fazla [...]
Daha Fazla Oku