Yazar: İrem Nur Oruntaş Pancaroğlu

POSTS BY : İrem Nur Oruntaş Pancaroğlu
Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalar
Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Kanun Kat mülkiyeti taşınmaz malların özel bir türüdür ve 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenmiştir.Kat mülkiyeti ile ilgili çıkacak herhangi bir sorunun, 634 sayılı kanunun [...]
Daha Fazla Oku
Kira İlişkisinden Doğan Davalar
Kira sözleşmelerinde kira ne zaman sona erer? Belirli süreli kiralarda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın süre bitiminde sözleşme sona erer. Ancak taraflar sözleşme bitmemiş gibi karşılıklı edimlerini yerine getirmeye devam [...]
Daha Fazla Oku
Kısıtlama ve Vasi Tayini
Vesayet Hukukunun Amacı Nedir? Vesayet hukuku, fiil ehliyetine sahip olmadığından hukuksal işlemlerini kendisi yürütemeyecek bunun için temsile ihtiyaç duyan ve bakıma muhtaç kişilerin korunması ve malvarlıklarının yönetimini amaçlar. Vesayet Hukuku [...]
Daha Fazla Oku
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile İlgili Yanlış Bilinenler Nelerdir? AİHM ile ilgili yanlış bilinenler: –  AİHM ile Avrupa Birliği arasında hiçbir organik bağ yoktur. AİHM Avrupa Konseyinin yargı organıdır. Avrupa [...]
Daha Fazla Oku