Kategori: Blog

Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı
Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı 2014 yılında 6537 sayılı kanun ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun’unda değişiklik yapılarak sınırdaş komşu maliklerinin önalım hakkı düzenlenmiştir. Tarımsal arazilerde sınırdaş [...]
Daha Fazla Oku
Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar
4721 s. Türk Medeni Kanunu iki tür mirasçılığı kabul etmiştir. Bunlar kanuni ve iradi mirasçılıktır. Kanuni mirasçı, kanunda sayılan ve yasa gereği mirasçı olan kişilerdir, iradi mirasçı ise kanunda sayılmamış [...]
Daha Fazla Oku
Unutulma Hakkı
İnternet kullanımının artması ile çalışma koşullarının, bilgi edinme yöntemlerinin, iletişim modellerinin değiştiğinden daha önceki yazılarımda söz etmiştim. Bu yazımın konusu ise günümüzdeki internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte türeyen bir hak [...]
Daha Fazla Oku
Cinsiyet Değişikliği Davaları
Ülkemizde 1988 yılına kadar bir cinsiyetten diğerine geçiş ile ilgili herhangi bir kanuni düzenlenme bulunmamaktadır. Bu tarihe kadar açılmış olan davalar bakımından bir kanun boşluğu olduğu kabul edilmemiş, hâkimin hukuk [...]
Daha Fazla Oku
Bilişim Suçları
1980’li yıllar sonrası yeni toplumsal anlayış ve bireyselci yaklaşımlarla birlikte dünya hızlı bir şekilde değişmeye başlamıştır ve 1990 sonrası internet faktörünün yaygınlaşması ile birlikte hayat öncekine göre oldukça kolaylaşmıştır. Bir [...]
Daha Fazla Oku
Doğum ve Evlat Edinme Sonrası İşçilik Hakları
Son dönemde yapılan çalışmalar ile birlikte kadının iş hayatına son vermeksizin çalışmasını sağlamanın önü açılmıştır. 8 Kasım 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi [...]
Daha Fazla Oku
Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Kamulaştırmasız El Atma Nedir? Ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki sorunlardan biri de idarenin, özel mülkiyette bulunan taşınmazlara kişinin mülkiyet hakkını kısıtlayacak şekilde müdahale etmesidir, yani idarenin kamulaştırma yapmaksızın el atmasıdır. Kamulaştırma [...]
Daha Fazla Oku
Mirastan Mal Kaçırma Engellenebilir mi?
MİRASTAN MAL KAÇIRMA ENGELLENEBİLİR Mİ? Miras paylaşımı konusu uygulamada çeşitli ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu ihtilaflardan en sık görülenlerden biri ise yaygınlaşmış tabir ile mirastan mal kaçırma olarak bilinen ancak uygulamada [...]
Daha Fazla Oku
Eşler Arası Mal Rejimleri
EŞLER ARASI MAL REJİMLERİ 4721 sayılı Türk Medeni kanunun (KANUN) 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimi hukuk sistemimize girmiştir. Aksi taraflarca kararlaştırılmamış ise bu tarihten itibaren eşler arasında [...]
Daha Fazla Oku
İntihal Suçu
Hırsızlık dendiğinde akla ilk olarak Ceza Kanunumuzdaki tanım gelir. Yani zilyedinin rızası olmaksızın taşınır bir malı, yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alma fiili gelir. Peki ya, taşınır mal harici herhangi [...]
Daha Fazla Oku