İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Feshe bağlı işçi alacaklarının tahsiline ilişkin davalar : kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, iş kaybı tazminatı, bakiye süre ücreti, eğitim gideri tazminatı, kötüniyet tazminatı, yeni iş arama izni ücreti
 • Feshe bağlı olmayan işçi alacakları : eşit işlem borcuna aykırılık tazminatı, ücret ve ekleri (prim, ikramiye, transfer ücreti, bahşiş, asgari geçim indirimi, ilave tediye, sefer harcırahı sefer primi, ücret ve ücretin eki niteliğindeki alacaklara yürütülecek faiz oranı)fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatili ücreti, harcırah ve geçici görev yolluğu, sendikal tazminat
 • İşe iade davaları
 • Alt işverenlik ilişkisinden kaynaklanan davalar
 • ​​Hizmet tespit davaları
 • ​İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı davalar​
 • ​Yurt dışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin davalar
 • ​Yaşlılık aylığı hak kazanmaya ilişkin davalar
 • ​​Maluliyet aylığına ilişkin davalar
 • Ölüm aylığına ilişkin davalar
 • ​Çakışan sigortalılığa ilişkin davalar
 • ​​İsteye bağlı sigortalılığa ilişkin davalar
 • ​Kuruma karşı veya kurum tarafından açılan alacak davaları
 • ​Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü : toplu iş sözleşmesi, sendikal ilişkiler,
 • Sosyal güvenlik hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi
 • ​İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.

Bülten
Yeni yayınladığımız blog yazılarımızdan hemen haberdar olabilmek için E-Posta Bültenimize Abone Olmak İster Misiniz?