Miras Hukuku

Miras Hukuku

 • Miras sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası
 • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası
 • Önmirasçı/Artmirasçı atanmasından kaynaklanan davalar
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası
 • Mirasta tenkis davası
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası
 • Muris ve mirasçının gaipliğinden doğan davalar
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar
 • Tereke tespiti
 • Vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunduğunun tespiti davası
 • Mirasçılık belgesi verilmesi ve belgenin iptali davaları
 • Mirasın reddinden kaynaklı davalar
 • Miras sözleşmesi hazırlanması
 • Miras paylaşım sözleşmesinin geçersizliğine ilişkin dava
 • Mirasın defterinin tutulmasına ilişkin dava
 • Terekede resmi tasfiye istemine ilişkin dava
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Miras ortaklığından kaynaklı davalar
 • Miras paylaşımının nasıl yapılacağından kaynaklanan davalar
 • Mirasta denkleştirme davası
 • Miras payının temlikinden kaynaklı davalar
 • Mirastan satış görünümüyle mal kaçırma davası
 • Miras hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti
 • Miras paylaşımı ve bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli müzakerelerin yürütülmesi

Miras hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.

Bülten
Yeni yayınladığımız blog yazılarımızdan hemen haberdar olabilmek için E-Posta Bültenimize Abone Olmak İster Misiniz?