Kişisel Verilerin Korunması

22
Ara2017

Kişisel Verilerin Korunması

Son zamanlarda sıklıkla karşılaşmaya başladığımız kişisel verilerin korunması konusu hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz ve bu konudaki haklarımız nelerdir? Bu yazı ile kişisel veri nedir, nasıl korunur, konu hakkında haklarımız nelerdir, kişisel verilerin korunmasına aykırılığın yaptırımları nelerdir gibi soruların cevaba kavuşmasını ümit ediyorum. Özet çalışma niteliğinde olan bu yazıda yer almayan ayrıntılar için “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” web sitesinden yararlanabilirsiniz. http://kvkk.gov.tr/index.html

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Her türlü bilgi ile ifade edilen; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobileri, tercihleri, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler olabilir. Tüzel kişiler ise gerçek kişilere ilişkin olan bu tanımın dışında kalmaktadır. Yani bir ticaret şirketinin ticaret unvanı kişisel veri olarak değerlendirilmez.

Günümüzde hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Ulaşılan bu bilgiler, teknolojinin de etkisiyle kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da tüm bu bilgilerin, yani kişisel verilerin korunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Asıl amaç bu verilerin korunması ile verilerin ilişkili olduğu kişileri doğacak zararlardan korumaktır.  Kaldı ki, bu husus Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı nedir?

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hak, 2010 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin son fıkrasında tanınmış ve böylelikle anayasal güvenceye kavuşmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ise 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yaptırımlar ise Türk Ceza Kanununun 135 ila 140. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir? Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması gibi her türlü işleme, verilerin işlenmesi denir. Bu verilerin işlenmesinde kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler ise veri sorumlusudur. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi de veri işleyendir. Kanunda ilgili kişinin haklarını veri sorumlusuna karşı ileri sürebileceği düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Faaliyetine Hukukilik Kazandıran Unsurlar Nelerdir?

  • Veri sahibinin açık rızası
  • Kanunda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan kişinin hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Sözleşme kurulması amacıyla sözleşme taraflarının kişisel verilerinin işlenmesi,
  • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi ve kullanımı için verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

Açık rıza kişinin verilerinin işlenmesi için verdiği onaydır. Açık rıza alınırken, dikkat edilmesi gereken üç unsur vardır. Bunlar; bilgilendirme yapılması, belirli bir konuya ilişkin olması ve özgür irade ile onay alınmasıdır.

Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Anayasanın 20. maddesi gereğince, herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Anayasa ile uyumlu olarak Kanunun 11. Maddesinde ilgili kişinin haklarının neler olduğu düzenlenmiştir. İlgilinin hakları kanun metnine göre şu şekildedir; kişisel verilerin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi, işlenmiş veri varsa bilgi talep etme, işlenme amacını öğrenme, verilerin aktarıldığı kişileri bilme, yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme, silinmesini ve yok edilmesini isteme, zarara uğranması halinde zararın giderilmesini isteme. Kişi taleplerini veri sorumlusuna bildirir ve veri sorumlusu kanunun 13. Maddesinde düzenlendiği üzere en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde talepleri ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talepler sonuçlanmaz ya da başvuru reddedilir veya eksik sonuçlanırsa; ilgili kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)

Kurul, şikâyet üzerine veya resen yaptığı inceleme ile Kanun hükümlerinin ihlâl edildiğini tespit ederse, hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir. İnceleme sonucunda suç unsuruna rastlanırsa; kurul Türk Ceza Kanunu gereğince yetkili makamlara bildirimde bulunulacaktır.

Yaptırımlar Nelerdir?

Kanunun 18. Maddesinde kabahatler düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; aydınlatma yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında, 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar, veri güvenliği yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında, 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye, kurul kararlarını yerine getirmeyenler hakkında, 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL ‘ye idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.

Kanunun 17. Maddesinde ise suçlar bakımından Türk Ceza Kanunun 135. ile 140. Maddeleri uygulanacağı düzenlenmiştir.

Kurul’un 12.01.2017 tarihinde göreve gelmesiyle birlikte yoğun çalışmalar başlamış, ilgililere yol göstermeyi amaçlayan soru-cevaplar ile bazı broşürler hazırlanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda şirketler uygulamaya geçmişlerdir.

Kişisel verilerin korunması hakkında daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.

 

Yorumunuzu bırakın

Please enter your name.
Please enter comment.

Son Yazılar
Bülten
Yeni yayınladığımız blog yazılarımızdan hemen haberdar olabilmek için E-Posta Bültenimize Abone Olmak İster Misiniz?
Arşiv
Temmuz 2020
P S Ç P C C P
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031