Etiket: akhisaravukat

Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı
Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı 2014 yılında 6537 sayılı kanun ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun’unda değişiklik yapılarak sınırdaş komşu maliklerinin önalım hakkı düzenlenmiştir. Tarımsal arazilerde sınırdaş [...]
Daha Fazla Oku
Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar
4721 s. Türk Medeni Kanunu iki tür mirasçılığı kabul etmiştir. Bunlar kanuni ve iradi mirasçılıktır. Kanuni mirasçı, kanunda sayılan ve yasa gereği mirasçı olan kişilerdir, iradi mirasçı ise kanunda sayılmamış [...]
Daha Fazla Oku
Kira İlişkisinden Doğan Davalar
Kira sözleşmelerinde kira ne zaman sona erer? Belirli süreli kiralarda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın süre bitiminde sözleşme sona erer. Ancak taraflar sözleşme bitmemiş gibi karşılıklı edimlerini yerine getirmeye devam [...]
Daha Fazla Oku
Kısıtlama ve Vasi Tayini
Vesayet Hukukunun Amacı Nedir? Vesayet hukuku, fiil ehliyetine sahip olmadığından hukuksal işlemlerini kendisi yürütemeyecek bunun için temsile ihtiyaç duyan ve bakıma muhtaç kişilerin korunması ve malvarlıklarının yönetimini amaçlar. Vesayet Hukuku [...]
Daha Fazla Oku
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile İlgili Yanlış Bilinenler Nelerdir? AİHM ile ilgili yanlış bilinenler: –  AİHM ile Avrupa Birliği arasında hiçbir organik bağ yoktur. AİHM Avrupa Konseyinin yargı organıdır. Avrupa [...]
Daha Fazla Oku