Etiket: geçersiz fesih

İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar
 İşçi alacaklarına ilişkin davalar feshe bağlı olan ve feshe bağlı olmayan davalar şeklinde kategorize edilmesi mümkündür. İstenebilmesi iş akdinin sona ermesi koşuluna bağlı olan alacaklar feshe bağlı alacaklar olup, istenebilmesi [...]
Daha Fazla Oku
İşe İade Davaları
İş Güvencesi Kavramı İşverenin fesih hakkını bir ölçüde sınırlandırmak suretiyle, işçinin çalışma hakkını güvence altına almayı amaçlar. 4857 s. Kanun m.18-21 arasında düzenlenmiştir. “Madde  18 – Otuz veya daha fazla [...]
Daha Fazla Oku