Etiket: miras

Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar
4721 s. Türk Medeni Kanunu iki tür mirasçılığı kabul etmiştir. Bunlar kanuni ve iradi mirasçılıktır. Kanuni mirasçı, kanunda sayılan ve yasa gereği mirasçı olan kişilerdir, iradi mirasçı ise kanunda sayılmamış [...]
Daha Fazla Oku
Mirastan Mal Kaçırma Engellenebilir mi?
MİRASTAN MAL KAÇIRMA ENGELLENEBİLİR Mİ? Miras paylaşımı konusu uygulamada çeşitli ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu ihtilaflardan en sık görülenlerden biri ise yaygınlaşmış tabir ile mirastan mal kaçırma olarak bilinen ancak uygulamada [...]
Daha Fazla Oku